Bab II Penyelenggaraan Negara

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB II PENYELENGGARA NEGARA


Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga. Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara Yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.