Perubahan Undang-undang Dasar

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Untuk mengubag Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.